HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor het produceren van voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen moeten hierdoor alle aspecten van het productieproces identificeren en op gevaren te analyseren.

Deze methodiek, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het produceren van voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.