Autocontrole systeem (ACS)

Het autocontrolesysteem ACS is een certificatie die kan worden behaald voor het FAVV. Zo kan het aantal officiële FAVV-inspecties worden verminderd.

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan :

  • de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
  • de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten
  • de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften,

en dit in alle stadia van de productie, verwerking en distributie.

Voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, bevat het ACS de Goede hygiënepraktijken (GHP) en dient het gebaseerd te zijn op de HACCP–principes.

In de primaire productie is het autocontrolesysteem gebaseerd op de naleving van de hygiënevoorschriften en op het bijhouden van de nodige registers.